NOT YOUR AVERAGE LAW FIRM.

Devoted to professionalism and a passion for excellence.

Γιωργος Ζ. Γεωργιου & Συνεργατες Δ.Ε.Π.Ε.


Η εταιρεία Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. αποτελείται από έμπειρους δικηγόρους, διαιτητές, νομικούς συμβούλους και προσωπικό υποστήριξης. Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιοι οργανισμοί της Κύπρου και του εξωτερικού και φυσικά πρόσωπα. Από την ίδρυσή της το 2005, η εταιρεία Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Λευκωσίας και εκπροσωπεί πελάτες ενώπιον δικαστηρίων σε όλες τις πόλεις.

Η εξαιρετική μας κατάρτιση στους τομείς δικαίου στους οποίους εξειδικευόμαστε και η κατανόηση για τις ανάγκες των πελατών μας, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε μερικές από τις μεγαλύτερες τοπικές και διεθνείς εταιρείες.

Ο κύριος στόχος μας είναι να αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, ανάλογα με τις δικές του επιχειρησιακές ανάγκες, και παράλληλα να διευκολύνουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, μέσω των νομικών υπηρεσιών μας.

Οι δικηγόροι μας ταξιδεύουν τακτικά για να παρίστανται σε συνεδριάσεις και να προσφέρουν συμβουλές σε όλη τη Κύπρο και στο εξωτερικό. Σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε το χρόνο ανταπόκρισης και να μειώσουμε το κόστος για τους πελάτες μας, αξιοποιούμε ένα δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών για την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων σε άλλες επαρχίες.

Η εταιρεία και το προσωπικό συμμετέχουν ενεργά σε τοπικά και διεθνή συνέδρια, είτε ως ομιλητές είτε ως χορηγοί. Επιπλέον, οι δικηγόροι μας δημοσιεύουν τακτικά άρθρα για νομικά θέματα, συμμετέχουν μέσω της συγγραφής κεφαλαίων στην έκδοση εξειδικευμένων νομικών βιβλίων και παρέχουν ενημέρωση για τις νομικές εξελίξεις στην Κύπρο μέσω αρθρογραφίας σε διεθνή νομικά περιοδικά και εκδόσεις.

Το προσωπικό της εταιρείας είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες στα Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά, Ιταλικά και Γαλλικά, και επίσης συνεργάζεται στενά με επαγγελματίες μεταφραστές για οποιεσδήποτε άλλες γλώσσες ενδεχομένως να ζητηθούν.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η εταιρεία Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στους ακόλουθους τομείς: Διαιτησία και Επίλυση Διαφορών, Δίκαιο Ακίνητης ιδιοκτησίας & Κατασκευαστικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διοίκηση & Κληρονομικό Δίκαιο, Εκδίκαση Δικαστικών και Διεθνών Εμπορικών υποθέσεων, Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό δίκαιο, Εργατικό και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο, Μεταναστευτικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο. Ως μια δυναμική δικηγορική εταιρεία, είμαστε υπερήφανοι για την αφοσίωσή μας στον επαγγελματισμό, το πάθος μας για την τελειότητα, και τη δέσμευσή μας για τις εξαιρετικές νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας.

ΑΞΙΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Παραδίδουμε υποδειγματική εξυπηρέτηση των πελατών μας μέσα από την ακεραιότητα, την ειλικρίνεια και τη δέσμευση για την αριστεία.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Παίρνουμε την προσωπική και την ομαδική ευθύνη για την τήρηση των υποχρεώσεών μας, την παράδοση της εργασίας στην ώρα της κάθε φορά, και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και των συνεργατών μας. Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των πελατών.

ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Εκτιμούμε την ποικιλομορφία των πελατών και των συνεργατών μας, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη συνεργασία μέσω ισχυρών σχέσεων και τη φήμη μας.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Ακολουθούμε τον κώδικα δεοντολογίας της Εταιρείας και των διαφόρων οργανισμών και συνδέσμων των οποίων είμαστε μέλη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δουλεύουμε σε συνεργασία με τους συναδέλφους, τους πελάτες και την ευρύτερη κοινότητα, καθιδρύουμε κουλτούρα, κοινό όραμα, σεβασμό και την εταιρική σχέση.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Προωθούμε ένα περιβάλλον που εκτιμά την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ατομική πρωτοβουλία. Ενδυναμώνουμε το προσωπικό μας να αναπτύξει νέες ιδέες και λύσεις για να διασφαλίσουμε ότι θα βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας και το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Είμαστε δεσμευμένοι για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Πρώτιστος στόχος είναι η συνεχής πρόοδος και βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας υπάρχει μια ειδική αίθουσα εντός της οποίας παρέχεται εκπαίδευση και διενεργούνται εργαστήρια σχετικά με πρακτικά θέματα που απασχολούν τους πελάτες μας.

Η εταιρεία Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. είναι το μοναδικό κυπριακό μέλος τoυ διεθνούς συνδέσμου δικηγόρων εργατικού και συνταξιοδοτικού δικαίου Ius Laboris και του παγκόσμιου συνδέσμου, GALA. Ως μέλος αυτών των οργανισμών, η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές από όλες τις χώρες του κόσμου, σε κάθε πελάτη. Επίσης, δικηγόροι της εταιρείας είναι µέλη του European Employment Lawyers Association (EELA), του μεγαλύτερου συνδέσμου δικηγόρων εργατικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Enter English Website

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Η εταιρεία Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. αποτελείται από περισσότερους από 24 έμπειρους δικηγόρους, διαιτητές και νομικούς συμβούλους, και 14 άτομα προσωπικό υποστήριξης. Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Από την ίδρυσή της το 2005, η εταιρεία Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Λευκωσίας και φροντίζει εκπροσωπεί πελάτες ενώπιον δικαστηρίων σε όλες τις πόλεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ