ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΡΟΛΟΙ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ & ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΡΟΛΟΙ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ & ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ANNOUNCEMENTS
04 OCT, 2016

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου παρουσιάζει τη σειρά Σεμιναρίων με θέμα

Διαχείριση Οικοδομικού Συμβολαίου Ρόλοι – Ευθύνες – Μελέτες & Νομικό Υπόβαθρο

Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννου – Δικηγόρος

Συνδιοργανωτής : Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε


Share This Article

RECENT ARTICLES

About us

George Z. Georgiou & Associates LLC is an award-winning, Cypriot law firm undertaking work in the fields of: Arbitration; Banking & Compliance; Commercial; Corporate & Tax; Data Protection; Employment & Pensions; Intellectual Property & Media; Litigation & International Commercial Litigation; Real Estate & Construction; and all other areas of Cypriot law.

CONTACT US