ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

COVID-19
22 APR, 2020

Παρατίθεται κατάλογος με συχνές ειδικές ερωτήσεις και απαντήσεις που εξέδωσε το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναφορικά με τις κατʼ εξαίρεση μετακινήσεις πολιτών κατά τη διάρκεια λήψης των περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

 

Read FAQ


Share This Article

RECENT ARTICLES

About us

George Z. Georgiou & Associates LLC is an award-winning, Cypriot law firm undertaking work in the fields of: Arbitration; Banking & Compliance; Commercial; Corporate & Tax; Data Protection; Employment & Pensions; Intellectual Property & Media; Litigation & International Commercial Litigation; Real Estate & Construction; and all other areas of Cypriot law.

CONTACT US