ΔΙΑΤΑΓΜΑ 18

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 18

COVID-19
26 APR, 2020

Διάταγμα Αρ. 18 (ΚΔΠ 173/2020), ημερομηνίας 23 Απριλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES