ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

COVID-19
05 MAY, 2020

Το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε την Απόφαση υπ’ αριθμόν 12 (ΚΔΠ 187/2020) στις 2 Μαίου 2020 αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών Επιχειρήσεων.

 

Read Decision


Share This Article

RECENT ARTICLES

About us

George Z. Georgiou & Associates LLC is an award-winning, Cypriot law firm undertaking work in the fields of: Arbitration; Banking & Compliance; Commercial; Corporate & Tax; Data Protection; Employment & Pensions; Intellectual Property & Media; Litigation & International Commercial Litigation; Real Estate & Construction; and all other areas of Cypriot law.

CONTACT US