ΔΙΑΤΑΓΜΑ 58

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 58

COVID-19
22 DEC, 2020

Διάταγμα Αρ. 58 (ΚΔΠ 614/2020), ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES