ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

GENERIC
12 MAR, 2021

Αυτόματη αναστολή της ισχύος προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης και πρόσφατη τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015 (131(I)/2015).

 

Read Article


Share This Article

RECENT ARTICLES

About us

George Z. Georgiou & Associates LLC is an award-winning, Cypriot law firm undertaking work in the fields of: Arbitration; Banking & Compliance; Commercial; Corporate & Tax; Data Protection; Employment & Pensions; Intellectual Property & Media; Litigation & International Commercial Litigation; Real Estate & Construction; and all other areas of Cypriot law.

CONTACT US