ΣΧΕΣΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΣΧΕΣΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ANNOUNCEMENTS
05 MAY, 2022

Ο Νίκος Παναγιώτου, Δικηγόρος στη Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., θα συμμετάσχει ως ομιλητής στη διάλεξη με θέμα "Σχέση εξηρτημένης εργασίας στην Κυπριακή έννομη τάξη" με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του ιδίου  "Σχέση Εξηρτημένης Εργασίας και Μέτοχοι Ιδιωτικών Εταιρειών'',  η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Μαίου 2022, 18:00.


Share This Article

RECENT ARTICLES

About us

George Z. Georgiou & Associates LLC is an award-winning, Cypriot law firm undertaking work in the fields of: Arbitration; Banking & Compliance; Commercial; Corporate & Tax; Data Protection; Employment & Pensions; Intellectual Property & Media; Litigation & International Commercial Litigation; Real Estate & Construction; and all other areas of Cypriot law.

CONTACT US