9 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΌ ΦΌΡΟΥΜ

9 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΌ ΦΌΡΟΥΜ

ANNOUNCEMENTS
15 NOV, 2018

Η IMH σε συνεργασία με την Aon διοργανώνει το «9ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσίας. Το Συνέδριο αντιμετωπίζει κι εμβαθύνει στις αναδιαρθρώσεις και τα πολιτικά συστήματα, σε επενδυτικές πολιτικές, υλοποιήσεις και στρατηγικές που αφορούν τόσο το Κυπριακό Σύστημα Συνταξιοδότησης όσο και την διεθνή σκληρή πραγματικότητα. Το Συνταξιοδοτικό αφορά ολόκληρες κοινωνίες -όπως ακριβώς είναι η Κύπρος- για την Ανάπτυξη κι Οικονομία τους, αλλά και για τις παγκόσμιες ισορροπίες συνολικά.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Γιώργος Ζ. Γεωργίου - Διευθύνων Συνέταιρος της εταιρείας Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. , θα λάβει μέρος σε ανοιχτή συζήτηση / πάνελ με θέμα: Legislative Updates - the future direction of EU Retirement legislation, covering GDPR, IORP2 / PEPP / ECB.

Πληροφορίες Συνεδρίου

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 | Ξενοδοχείο Hilton Park | Λευκωσία
Οι παρουσιάσεις θα δοθούν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

Πρόγραμμα Συνεδρίου


Share This Article

RECENT ARTICLES