ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 13ΟΝ ΜΙΣΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 13ΟΝ ΜΙΣΘΟ

ANNOUNCEMENTS
18 DEC, 2017

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση σας Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τον 13ον μισθό. Τονίζουμε ότι 13ος μισθός καταβάλλεται αν αναφέρεται στο πλαίσιο συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης.


Share This Article

RECENT ARTICLES