ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / PERSONAL DATA PROTECTION UPDATE

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / PERSONAL DATA PROTECTION UPDATE

ANNOUNCEMENTS
18 JUL, 2018

Κυρώσεις που υποβλήθηκαν από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κύπρου αναφορικά με την αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικών μέσων

Το θέμα των ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο των πιο κάτω πρόσφατων αποφάσεων που εξέδωσε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Επίτροπος»). Όλες οι αποφάσεις προέρχονται από έρευνες που διεξήγαγε η Επίτροπος κατόπιν λήψης διαφόρων καταγγελιών από το κοινό κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Ιούνιο 2018. Στις εν λόγω αποφάσεις της, η Επίτροπος, υπέβαλε τις ακόλουθες κυρώσεις:

 1. Χρηματική ποινή ύψους €500 σε Πανεπιστήμιο για αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) σε φοιτητή χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τερματισμού της αποστολής μηνυμάτων ατελώς (χωρίς δωρεάν αριθμό STOP SMS).
 2. Χρηματική ποινή ύψους €500 σε κατάστημα για αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τερματισμού της αποστολής μηνυμάτων ατελώς (χωρίς δωρεάν αριθμό STOP SMS).
 3. Χρηματική ποινή ύψους €800 σε ιστοσελίδα που αποστέλλει ενημερωτικά δελτία με προσφορές (newsletter), για αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.
 4. Χρηματική ποινή ύψους €500 σε εστιατόριο για αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τερματισμού της αποστολής μηνυμάτων ατελώς (χωρίς δωρεάν αριθμό STOP SMS) και χρηματική ποινή ύψους €800 στο ίδιο εστιατόριο για τη μη συνεργασία του στην παροχή των στοιχείων που του ζητήθηκαν κατά την εξέταση του παραπόνου.
 5. Χρηματική ποινή ύψους €400 σε κατάστημα για αποστολή γραπτών διαφημιστικών μηνυμάτων (SMS) χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη και χρηματική ποινή ύψους €1000 στην εταιρεία που παρείχε τις υπηρεσίες αποστολής των συγκεκριμένων μηνυμάτων η οποία κατείχε τον αριθμό τηλεφώνου του παραπονούμενου χωρίς τη συγκατάθεση του.
 6. Χρηματική ποινή ύψους €500 για αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) φιλανθρωπικού περιεχομένου.

 


 

Sanctions imposed by the Cyprus Commissioner for Personal Data Protection for unsolicited direct marketing by electronic means

Unsolicited direct marketing is in the core of the following recent decisions handed down by the Cyprus Commissioner for Personal Data Protection (the “Commissioner”). All decisions stem from investigations carried out by the Commissioner following receipt of several complaints by the public during March, April and June 2018. In the said decisions, the Commissioner imposed the following sanctions:

 1.  A fine of €500 to a University for sending text messages (SMS) to a student without providing the option of unsubscribing or opting-out free of charge (free STOP SMS number).
 2. A fine of €500 to a store for sending text messages (SMS) without providing the option of unsubscribing or opting-out free of charge (free STOP SMS number).
 3. A fine of €800 to a website for sending email newsletters with promotional material without the consent of the recipient.
 4. A fine of €500 to a restaurant for sending text messages (SMS) without providing the option of unsubscribing or opting-out free of charge (free STOP SMS number) and a fine of €800 to the same restaurant for non-cooperation in providing the requested evidence during the investigation of the complaint.
 5. A fine of €400 to a store for sending promotional text messages (SMS) without the consent of the recipient and a fine of €1000 to the company providing the direct marketing services which held the complainant’s phone number without his consent.
 6. A fine of €500 for sending text messages (SMS) with charitable content.

Share This Article

RECENT ARTICLES