Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ: «ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ»

Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ: «ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ»

ANNOUNCEMENTS
16 MAY, 2017

H δικηγορική εταιρεία Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις

Νομικές υπηρεσίες παντός είδους σε θέματα που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία, τόσο για δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας (land law) όσο και για κατασκευαστικό δίκαιο (construction law) παρέχει το τμήμα Property & Construction του δικηγορικού γραφείου Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Πρόκειται για πιο εξειδικευμένα και περίπλοκα δίκαια, που διέπονται από δικές τους αρχές δικαίου και ως εκ τούτου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την ανάληψη σχετικών υποθέσεων, τονίζει ο Head of Property & Construction του Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, Γιώργος Ιωάννου.

Παρόλο που τα τελευταία 12 χρόνια, το δικηγορικό γραφείο είχε σχέση με υποθέσεις land law και construction law, λόγω στενών σχέσεων με το εκτιμητικό γραφείο Andreas Z. Georgiou & Associates, εντούτοις η εξειδίκευση στα συγκεκριμένα δίκαια ήρθε το 2014.

Το γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε είναι ένα από τα ολιγάριθμα γραφεία στην Κύπρο, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες construction law, ενώ συγκαταλέγεται στα γραφεία που εξειδικεύονται σε υποθέσεις land law, τα οποία μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Το τμήμα Property & Construction απαρτίζεται από έξι δικηγόρους, οι οποίοι παρέχουν ολοκληρωμένες συμβουλές, σε συνεργασία με άλλους 25 δικηγόρους του γραφείου που παρέχουν παρεμφερείς υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, παρέχονται υπηρεσίες όπως νομοτεχνικός έλεγχος σε περιουσίες, σύνταξη συμφωνητικών εγγράφων/συμβολαίων αναφορικά με πωλήσεις, ενοικιάσεις, άδειες χρήσης, χειρισμός δικαστηριακών υποθέσεων (land and construction) και εξωδικαστηριακών υποθέσεων (διαιτησίες και άλλες μορφές εναλλακτικών τύπων επίλυσης διαφορών), παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα κατασκευαστικού δικαίου, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ενοικιάσεων, νομικών γνωματεύσεων, πώληση ακινήτων και απαλλοτριώσεις.

Ερωτηθείς για την ανταπόκριση του κοινού στις προσφερόμενες υπηρεσίες, ο επικεφαλής του τμήματος του Property & Construction εξηγεί ότι αν και υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από προηγουμένως για υποθέσεις ιδιοκτησίας (property), εντούτοις η ζήτηση από ιδιώτες πελάτες για υποθέσεις κατασκευαστικού δικαίου (construction) είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη.

«Παρόλο που μελετητές, αρχιτέκτονες, επιμετρητές ποσοτήτων, κατασκευαστικές εταιρείες, τραπεζικοί οργανισμοί και δήμοι εμπιστεύονται τις υπηρεσίες του γραφείου στις υποθέσεις κατασκευαστικού δικαίου, οι ανεξάρτητοι ιδιώτες δεν φαίνεται να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους», αναφέρει ο κ. Ιωάννου.

Στο πελατολόγιο του τμήματος Property & Construction του Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε συγκαταλέγονται το RICS Κύπρου, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα, η Cybarco, το English School Nicosia, ο Δήμος Λευκωσίας, ο Δήμος Λεμεσού, ο Δήμος Έγκωμης, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Επικίνδυνη η μη λήψη νομικής συμβουλής Εξηγώντας την πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου που διέπει το δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας, ο Γιώργος Ιωάννου αναφέρει ότι πρόκειται για συνολικά οκτώ νομοθεσίες, οι οποίες τροποποιούνται συνεχώς, την ώρα που άρθρα, που υπάρχουν στις νομοθεσίες, δεν έχουν ερμηνευτεί μέχρι στιγμής μέσα από αποφάσεις δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ξεκάθαρη άποψη επί της ερμηνείας των συγκεκριμένων άρθρων.

Σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν προτίθεται να διαθέσει χρηματικά ποσά για παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας και κατασκευαστικού δικαίου, επισημαίνει ότι οι πολίτες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν είναι κατοχυρωμένοι και πιθανόν να μείνουν εκτεθειμένοι σε περίπτωση που οι υποθέσεις τους δεν προχωρήσουν ή/και ναυαγήσουν.

Σε αντίθεση με τους developers, οι αγοραστές συνήθως δεν γνωρίζουν τη νομοθεσία και τις διαδικασίες που απαιτούνται για υποθέσεις ακίνητης ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο κ. Ιωάννου, μεγάλος αριθμός οικοδομών δεν έχουν εξασφαλίσει τελικές εγκρίσεις και πιστοποιητικά, με αποτέλεσμα να απαιτείται σχετική έρευνα από δικηγόρους, κατά πόσο έχει γίνει παρέκκλιση από τις πολεοδομικές άδειες ή δεν έχει ο ιδιοκτήτης να καταβάλει ποσά για έγκριση του πιστοποιητικού.

Για τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων απαιτείται εμπλοκή, τριβή και εμπειρία από πλευράς των δικηγόρων.

Η ακαδημία του δικηγορικού γραφείου, George Z Georgiou & Associates Academy έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια για το δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας, με θέματα όπως οι νέες νομοθεσίες, οι περιπτώσεις εγκλωβισμένων αγοραστών και οι πλειστηριασμοί, καθώς και σεμινάρια αποκλειστικά για το κατασκευαστικό δίκαιο που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών.

Συνένευξη του Γιώργου Ιωάννου για το In Business News - 12 Μαίου 2017

Διαβάστε το άρθρο στο IN Business εδώ


Share This Article

RECENT ARTICLES