ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΡΟΛΟΙ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ & ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΡΟΛΟΙ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ & ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ANNOUNCEMENTS
04 OCT, 2016

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου παρουσιάζει τη σειρά Σεμιναρίων με θέμα

Διαχείριση Οικοδομικού Συμβολαίου Ρόλοι – Ευθύνες – Μελέτες & Νομικό Υπόβαθρο

Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννου – Δικηγόρος

Συνδιοργανωτής : Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε


Share This Article

RECENT ARTICLES