ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

ANNOUNCEMENTS
21 JUN, 2017

Σημαντική επιτυχία της Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ σε συνεργασία με την Trojan Economics σε υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με την Trojan Economics, εκπροσώπησε την FBME Card Services Ltd («FBMECS») σε υπόθεση καταγγελίας ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού («ΕΠΑ») εναντίον της JCC και διαφόρων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η καταγγελία αφορούσε αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές και συμπεριφορές εκ μέρους της JCC και των τραπεζών κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού. Το συνολικό πρόστιμο που επέβαλε η ΕΠΑ είναι €31.009.765 και υπόθεση είναι αναμφισβήτητα από τις μεγαλύτερες που παρουσιάστηκαν μέχρι σήμερα ενώπιον της ΕΠΑ.

Για τη διενέργεια πληρωμής με κάρτα μεσολαβούν διάφορα στάδια. Αρχικά τα συστήματα πληρωμών όπως VISA και MasterCard δίδουν εξουσιοδότηση στις εκδότριες εταιρείες, (τράπεζες) να εκδίδουν κάρτες πληρωμής. Τα συστήματα πληρωμών χωρίζονται σε τριμερή και τετραμερή. Τα τετραμερή συστήματα περιλαμβάνουν εκδότες, καταναλωτές, εμπόρους και αποδέκτριες εταιρείες όπως η JCC και η FBMECS. Οι αποδέκτριες εταιρείες για επεξεργασία μιας συναλλαγής ελέγχουν ότι υπάρχει υπόλοιπο στο λογαριασμό του καταναλωτή πριν την ολοκλήρωση της, ενώ για την υπηρεσία αυτή χρεώνουν τον έμπορο ένα ποσό γνωστό ως Δικαίωμα Εξυπηρέτησης Πελατών («ΔΕΠ»). Στα ΔΕΠ περιλαμβάνονται οι Εγχώριες Διατραπεζικές Προμήθειες («ΕΔΠ»), ποσό που επιστρέφεται στις τράπεζες ως αντιστάθμισμα για τα έξοδα έκδοσης των καρτών.

Στα τριμερή συστήματα (American Express) η έκδοση και αποδοχή γίνονται από το σύστημα. Στην Κύπρο, για το σύστημα American Express, η Τράπεζα Κύπρου είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Ακόμα και σε αυτά τα συστήματα όμως, πριν την αποδοχή, χρειάζεται επεξεργασία των καρτών. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τη χρήση τερματικού μηχανήματος για τη διαβίβαση στοιχείων στο σύστημα πληρωμών.

Πριν την είσοδο της FBMECS στην αγορά, η JCC διατηρούσε μονοπώλιο ενώ οι μέτοχοί της είναι όλοι τράπεζες. Επίσης το ΔΣ της JCC διοριζόταν από τους μετόχους και φρόντιζε να χρησιμοποιεί τη JCC για εξυπηρέτηση των μετόχων αντί να επικεντρωθεί στην κερδοφορία της αφού οι ΕΔΠ διατηρούνταν σε ψηλά επίπεδα προς όφελος των τραπεζών ενώ οι τράπεζες που μη μέτοχοι, υπέγραψαν συμφωνίες με τη JCC που καθόριζαν υψηλές ΕΔΠ. Οι ενέργειες αυτές εξάλειψαν τα κίνητρά των τραπεζών για μεταστροφή στην FBMECS, αφού η τελευταία δεν μπορούσε να προσφέρει ταυτόχρονα ψηλές ΕΔΠ και χαμηλά ΔΕΠ για να προσελκύσει εμπόρους και παράλληλα να είναι κερδοφόρα. Η ικανότητα της FBMECS να προσελκύσει εμπόρους γινόταν δυσχερέστερη από το γεγονός ότι η Τράπεζα Κύπρου ως αντιπρόσωπος της American Express αρνήθηκε να δώσει άδεια στην FBMECS για επεξεργασία μέσω των τερματικών της, συναλλαγών με American Express.

Επίσης, όταν η FBMECS μπήκε στην αγορά, η JCC μείωσε κάτω του κόστους τα ΔΕΠ, με σκοπό να εξοντώσει την FBMECS. Όταν η τελευταία τελικά ανέστειλε τις λειτουργείες της, η JCC επανάφερε τις χρεώσεις στα προηγούμενα επίπεδα.

Ενόψει των ανωτέρω και αποδεχόμενη τις θέσεις που εμπεριστατωμένα προέβαλε η FBMECS, όπως ετοιμάστηκαν και αναπτύχθηκαν ενώπιον της από το γραφείο μας, η ΕΠΑ επέβαλε:

1) Πρόστιμο στη JCC (€1.204.564) για την επιβολή ενιαίου συστήματος καθορισμού των ΕΔΠ. 2) Πρόστιμο στις JCC (€344.161), USB BANK (€121.519), Societe Generale (€94.102) και Εμπορική Τράπεζα (€160.851) για τον καθορισμό των ΕΔΠ. 3) Πρόστιμο στη JCC (€172.081) για την πρακτική της επιθετικής τιμολόγησης (τιμή κάτω του κόστους) αναφορικά με τα ΔΕΠ. 4) Πρόστιμο στις Τράπεζα Κύπρου (€7.221.443), Marfin Popular Bank (€7.670.648), Ελληνική Τράπεζα (€1.569.989), Alpha Bank (€1.384.271), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) (€233.972), για υπερβολική τιμολόγηση των ΕΔΠ. 5) Πρόστιμο στην Τράπεζα Κύπρου (€10.832.165) για άρνηση παραχώρησης άδειας στην FBMECS να επεξεργάζονται τα τερματικά της συναλλαγές με κάρτες American Express.
6) Διορθωτικά μέτρα στη JCC για να διασφαλιστεί η παρουσία στο ΔΣ, προσώπων ανεξάρτητων από τους μετόχους.

Στέλιος Χριστοφίδης

Δικηγόρος


Share This Article

RECENT ARTICLES