ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26

COVID-19
28 MAY, 2020

Διάταγμα Αρ. 26 (ΚΔΠ 223/2020), ημερομηνίας 28 Μαίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES