ΔΙΑΤΑΓΜΑ 30

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 30

COVID-19
30 JUN, 2020

Διάταγμα Αρ. 30 (ΚΔΠ 265/2020), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES