ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53

COVID-19
19 NOV, 2020

Διάταγμα Αρ. 53 (ΚΔΠ 531/2020), ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES