ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 13 - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 13 - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

COVID-19
07 APR, 2020

Διάταγμα Αρ. 13 (ΚΔΠ 147/2020), ημερομηνίας 2 Απριλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES