ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 14 - 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 14 - 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

COVID-19
09 APR, 2020

Διάταγμα Αρ. 14 (ΚΔΠ 152/2020), ημερομηνίας 8 Απριλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES