ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 15 - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 15 - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

COVID-19
12 APR, 2020

Διάταγμα Αρ. 15 (ΚΔΠ 161/2020), ημερομηνίας 10 Απριλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES