ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

COVID-19
03 MAY, 2020

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξέδωσε Οδηγούς αναφορικά με διάφορες ομάδες εργαζομένων που αναμένεται να επαναδραστηριοποιηθούν στην 1η και τη 2η φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων. 

 

Read Guides


Share This Article

RECENT ARTICLES