ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

COVID-19
05 MAY, 2020

Το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε Απόφαση υπ’ αριθμόν 16 (ΚΔΠ 191/2020) στις 4 Μαίου 2020 αναφορικά με την Παράταση Καταβολής Εισφορών Αυτοεργοδοτουμένων.

 

Read Decision


Share This Article

RECENT ARTICLES