ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΑΝΩΤΆΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΤΟΥ 2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΑΝΩΤΆΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΤΟΥ 2018

GENERIC
30 MAY, 2018

(ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 18/05/2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αριθμός 4117) ο περί Ανωτάτου Δικαστηρίου (Δικαιοδοσία Έκδοσης Ενταλμάτων Προνομιακής Φύσεως) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2018. Ο εν λόγω διαδικαστικός κανονισμός αφορά τη διαδικασία και θέτει τα χρονοδιαγράμματα για την έκδοση προνομιακών  ενταλμάτων της φύσεως Certiorari, Mandamus, Prohibition, και Quo Warranto (ως ορίζονται από το Σύνταγμα στο άρθρο 155.4).

(EN)

On 18/05/2018, the Supreme Court of Justice Procedural Regulation of 2018 was published in the Government Gazette (No 4117). This procedural regulation designates the procedure and deadlines when applying for Certiorari, Mandamus, Prohibition, Quo Warranto and Habeas Corpus orders as defined by the Cypriot Constitution in Article 155.4
 

Διαβάστε περισσότερα εδώ / Read more... (PDF)


Share This Article

RECENT ARTICLES