ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΧΩΡΊΣ ΤΊΤΛΟ

ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΧΩΡΊΣ ΤΊΤΛΟ

ARTICLES
26 OCT, 2016

Aπαραίτητες πληροφορίες σχετικά με ένα από τα συχνότερα προβλήματα που εμφανίζονται στις μέρες, την έκδοση τίτλου για ακίνητα.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις ακόλουθες εφημερίδες: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 08 Μαίου 2016, ΣΗΜΕΡΙΝΗ στις 22 Ιουνίου 2016, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 26 Ιουνίου 2016, In Cyprus Properties στις 07 Ιουλίου 2016

VIEW

Share This Article