ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΈΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΈΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ

ARTICLES
26 OCT, 2016

Nέος τροποποιητικός νόμος 139(ι)/2015 αναφορικά με τους «εγκλωβισμένους αγοραστές»

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις ακόλουθες εφημερίδες: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 20 Μαρτίου 2016, ΠΟΛΙΤΗΣ στις 17 Απριλίου 2016, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 24 Απριλίου 2016, ΣΗΜΕΡΙΝΗ την 01 Μαΐου 2016

VIEW

Share This Article