ΕΚΠΡΌΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ ΠΩΛΗΤΉΡΙΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ

ΕΚΠΡΌΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ ΠΩΛΗΤΉΡΙΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ

ARTICLES
09 OCT, 2016

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, σε αίτηση που τέθηκε ενώπιον του, εξέτασε το κατά πόσο μπορεί να επιτραπεί η εκπρόθεσμη κατάθεση πωλητήριου εγγράφου στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης στα πλαίσια του Περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου του 2011 (αρ. 81(I)/2011) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 29/07/2011.

VIEW

Share This Article