ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΌΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΌΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

ARTICLES
17 NOV, 2022

Το θέμα της ερμηνείας όρου Διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Λευκωσίας, απασχόλησε πρόσφατα το Διοικητικό Δικαστήριο στην υπόθεση Athni Trading Ltd-v-Δήμος Λευκωσίας.

VIEW

Share This Article