ΘΈΣΜΙΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΈΣ ΚΑΙ ΔΙΆΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΑΎΞΗΣΗ ΕΝΟΙΚΊΟΥ

ΘΈΣΜΙΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΈΣ ΚΑΙ ΔΙΆΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΑΎΞΗΣΗ ΕΝΟΙΚΊΟΥ

ARTICLES
22 AUG, 2016

Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος, Ν. 23/83, είναι ο νόμος ο οποίος παρέχει προστασία στους θέσμιους ενοικιαστές της Κύπρου καθώς αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα της σχέσης τους με τους ιδιοκτήτες. Παρόλα αυτά δεν εμπίπτουν όλες οι σχέσεις ενοικιαστών-ιδιοκτητών κάτω από το πλαίσιο της νομοθεσίας αυτής.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 21 Αυγούστου 2016

VIEW

Share This Article