ΝΈΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΈΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ

ΝΈΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΈΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ

ARTICLES
14 NOV, 2016

Σε πρόσφατη ενδιάμεση απόφαση του το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, απέρριψε την ενδιάμεση αίτηση του ενυπόθηκου δανειστή, δηλαδή της τράπεζας, με την οποία ζητούσε την αναστολή της απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου για μεταβίβαση του ενυπόθηκου ακινήτου στο όνομα του «Εγκλωβισμένου Αγοραστή» μέχρι την εκδίκαση της αγωγής της.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 20 Νοεμβρίου 2016

VIEW

Share This Article