ΝΈΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΆΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΔΊΚΑΣΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ-ΈΦΕΣΗΣ ΚΑΤΆ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ

ΝΈΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΆΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΔΊΚΑΣΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ-ΈΦΕΣΗΣ ΚΑΤΆ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ

ARTICLES
18 APR, 2019

Στις 22/03/2019 εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο απόφαση στην Πολιτική Έφεση υπ’ αρ. 72/2012 SMITH & SMITH v. ΚΕΦΑΛΑ. Η Έφεση ασκήθηκε εναντίον ενδιάμεσης απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου και αφορούσε αίτημα προσκόμισης προφορικής μαρτυρίας στα πλαίσια της κυρίως αίτησης (έφεσης) κατά της απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου.

VIEW

Share This Article