ΝΈΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΆΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΟΦΕΙΛΌΜΕΝΑ ΕΝΟΊΚΙΑ

ΝΈΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΆΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΟΦΕΙΛΌΜΕΝΑ ΕΝΟΊΚΙΑ

ARTICLES
25 JUL, 2018

Στις 31/05/2018 εκδόθηκε από το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας η πιο κάτω απόφαση αναφορικά με οφειλόμενα ενοίκια από θέσμιο ενοικιαστή. Η σύμβαση ενοικίασης προέβλεπε ότι η συνολική διάρκεια της ενοικίασης ήταν από την 01/02/2008 μέχρι την 30/09/2018.

VIEW

Share This Article