Ο ΡΌΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΎΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΉ ΣΤΟ ΈΡΓΟ

Ο ΡΌΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΎΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΉ ΣΤΟ ΈΡΓΟ

ARTICLES
05 JUN, 2017

Ο ρόλος και οι ευθύνες του Σύμβουλου Μελετητή στο Έργο έχουν άμεση σχέση και εξαρτώνται από τον τρόπο ανάθεσης (procurement method) του Έργου και την συμβατική δομή που επιλέγεται κατά τo πρώιμο στάδιο της ανάθεσης.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στις 05 Ιουνίου 2017

VIEW

Share This Article