ΠΡΌΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΏΝ ΝΌΜΩΝ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΌ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

ΠΡΌΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΏΝ ΝΌΜΩΝ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΌ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

ARTICLES
15 FEB, 2019

Στις 19/12/2018 δημοσιευτήκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και συνεπώς τέθηκαν σε ισχύ, τρεις νέοι τροποποιητικοί νόμοι.

VIEW

Share This Article