ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ ΕΠΊ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ ΕΠΊ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ

ARTICLES
19 MAR, 2018

Η κυρία Χρυσούλα Δημητρίου, τέως δικαστής του Οικογενειακού Δικαστηρίου και νυν δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. , σχολιάζει κάποιες από τις αλλαγές που προωθούνται κατά τρόπο που αφενός διευκολύνουν και το έργο του Δικαστηρίου αλλά αφετέρου έχουν στόχο την προστασία των συμφερόντων των παιδιών και τη διαφύλαξη των καλών σχέσεων των γονέων με το παιδί.

VIEW

Share This Article