ΥΠΟΥΡΓΙΚΌ ΔΙΆΤΑΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΊ ΡΥΘΜΊΣΕΩΣ ΟΔΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ ΝΌΜΟ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΌ ΔΙΆΤΑΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΊ ΡΥΘΜΊΣΕΩΣ ΟΔΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ ΝΌΜΟ

ARTICLES
04 JUL, 2016

Στις 3 Ιουνίου 2016, δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ το Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Eργασίες Ουσιώδους Σημασίας για Οικιστικές Αναπτύξεις) Διάταγμα του 2016. Το Διάταγμα αυτό αφορά οικιστικές αναπτύξεις οι οποίες παρόλο που στο σύνολο τους δεν έχουν ολοκληρωθεί, εντούτοις περιλαμβάνουν μονάδες (όπως για παράδειγμα διαμέρισμα ή ξεχωριστή οικία σε ένα σύμπλεγμα που αποτελείται από περισσότερες οικίες) οι οποίες είναι συμπληρωμένες κατέχονται και χρησιμοποιούνται αυτοτελώς.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις ακόλουθες εφημερίδες: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 03 Ιουλίου 2016, In Cyprus Properties στις 08 Ιουλίου 2016

VIEW

Share This Article