ΥΠΟΥΡΓΙΚΌ ΔΙΆΤΑΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΊ ΡΥΘΜΊΣΕΩΣ ΟΔΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΌ ΔΙΆΤΑΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΊ ΡΥΘΜΊΣΕΩΣ ΟΔΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ

ARTICLES
26 OCT, 2016

Στις 3 Ιουνίου 2016, δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ το Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Eργασίες Ουσιώδους Σημασίας για Οικιστικές Αναπτύξεις) Διάταγμα του 2016. Το Διάταγμα αυτό αφορά οικιστικές αναπτύξεις οι οποίες παρόλο που στο σύνολο τους δεν έχουν ολοκληρωθεί, εντούτοις περιλαμβάνουν μονάδες οι οποίες είναι συμπληρωμένες κατέχονται και χρησιμοποιούνται αυτοτελώς.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις ακόλουθες εφημερίδες: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 03 Ιουλίου 2016, In Cyprus Properties στις 08 Ιουλίου 2016

VIEW

Share This Article