ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΑΊΤΗΣΗΣ ΈΞΩΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΕΛΈΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΆΣΕΩΝ

ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΑΊΤΗΣΗΣ ΈΞΩΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΕΛΈΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΆΣΕΩΝ

LATEST JUDGMENTS
10 OCT, 2019

Το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας απέρριψε Αίτηση Έξωσης που καταχώρησε ο ιδιοκτήτης (Αιτητής) εναντίον του ενοικιαστή του (Καθ’ ου η Αίτηση), ο οποίος ενοικίαζε χώρο, και συγκεκριμένα ένα δωμάτιο, σε ένα κοιμητήριο για τους σκοπούς της επιχείρησης του.

VIEW

Share This Article