ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΉΣ ΑΡΧΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΌΘΕΣΗ ΡΈΝΟΣ ΑΓΡΌΤΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ V. ΓΕΝΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΤΗΡΊΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ (ΑΡ. 12/2017)

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΉΣ ΑΡΧΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΌΘΕΣΗ ΡΈΝΟΣ ΑΓΡΌΤΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ V. ΓΕΝΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΤΗΡΊΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ (ΑΡ. 12/2017)

LATEST JUDGMENTS
11 SEP, 2017

Κοινοποίηση απόφασης της Αναθεωριτικής Αρχής Προσφορών

VIEW

Share This Article