ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ

NEWSLETTERS
22 MAY, 2019

Μια νέα νομοθεσία, (Περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος 62(Ι)/2019) η οποία εισάγει το θεσμό της Διαμεσολάβησης για πρώτη φορά στο Κυπριακό Οικογενειακό Δίκαιο δημοσιεύθηκε στις 25/04/2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

VIEW

Share This Article