ΠΡΌΣΦΑΤΗ ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΕΔ ΓΙΑ ΑΠΌΛΥΣΗ ΕΓΚΎΟΥ Η ΟΠΟΊΑ ΚΡΊΘΗΚΕ ΩΣ ΠΑΡΆΝΟΜΗ ΚΑΙ ΩΣ ΆΜΕΣΗ ΔΥΣΜΕΝΉ ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΛΌΓΩ ΦΎΛΟΥ

ΠΡΌΣΦΑΤΗ ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΕΔ ΓΙΑ ΑΠΌΛΥΣΗ ΕΓΚΎΟΥ Η ΟΠΟΊΑ ΚΡΊΘΗΚΕ ΩΣ ΠΑΡΆΝΟΜΗ ΚΑΙ ΩΣ ΆΜΕΣΗ ΔΥΣΜΕΝΉ ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΛΌΓΩ ΦΎΛΟΥ

NEWSLETTERS
03 FEB, 2020

Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) εξέδωσε την απόφαση του στις 15 Ιανουαρίου 2020, αναφορικά με μία ακόμα υπόθεση απόλυσης εργοδοτούμενης η οποία βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης και την οποία χειρίστηκε με επιτυχία το δικηγορικό γραφείο Γιώργου Ζ. Γεωργίου και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

VIEW

Share This Article