ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΌΣ NΌΜΟΣ 147(Ι) ΤΟΥ 2017 ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΊ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΑΠΟΘΑΝΌΝΤΩΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ) NΌΜΟ ΤΟΥ 2000

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΌΣ NΌΜΟΣ 147(Ι) ΤΟΥ 2017 ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΊ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΑΠΟΘΑΝΌΝΤΩΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ) NΌΜΟ ΤΟΥ 2000

NEWSLETTERS
09 MAR, 2018

Στις 20/10/2017 δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος τροποποιητικός Νόμος 147(I) του 2017, (εφεξής «ο Νόμος») ο οποίος τροποποιεί τον περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο (εφεξής ο «βασικός Νόμος»).

VIEW

Share This Article