ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 16.03.2020 ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 16.03.2020 ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ

PUBLICATIONS
23 MAR, 2020

Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 16.03.2020 ενόψει της επείγουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της εξάπλωσης του COVID-19.

VIEW

Share This Article