ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ ΜΕΤΑΞΎ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΊΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΈΣ

ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ ΜΕΤΑΞΎ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΊΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΈΣ

PUBLICATIONS
16 APR, 2019

Πολύ σημαντική εξέλιξη υπήρξε πρόσφατα σε σχέση με το θέμα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο κατέληξεμε νομοθετικό ψήφισμα αναφορικά με προτεινόμενη Οδηγία, σε σχέση με το θέμα αυτό και με την οποία θα καταργείται η Οδηγία 2010/18/ΕΕ, η οποία βρίσκεται σήμερα σε ισχύ. Η προτεινόμενη Οδηγία βασίζεται στους κανόνες που ορίζονται στην οδηγία 2010/18/ΕΕ, τους οποίους όμως συμπληρώνει με την ενίσχυση των υφιστάμενων και τη θέσπιση νέων δικαιωμάτων.

VIEW

Share This Article