ΝΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΓΙΑ ΤΑΜΕΊΑ ΣΥΝΤΆΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΊΑ ΠΡΟΝΟΊΑΣ

ΝΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΓΙΑ ΤΑΜΕΊΑ ΣΥΝΤΆΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΊΑ ΠΡΟΝΟΊΑΣ

PUBLICATIONS
13 FEB, 2020

H νέα ευρωπαϊκή Οδηγία [Οδηγία (EΕ) 2016/2341], γνωστή και ως IORP II, τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2017. Η Οδηγία εναρμονίστηκε στην Κύπρο μόλις πρόσφατα και συγκεκριμένα στις 10/02/2020 με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο – Ν. 10(I)/2020

VIEW

Share This Article