Ο ΝΈΟΣ ΝΌΜΟΣ ΠΕΡΊ ΣΎΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΉΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΠΡΟΝΟΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ: ΤΙ ΑΛΛΆΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ

Ο ΝΈΟΣ ΝΌΜΟΣ ΠΕΡΊ ΣΎΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΉΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΠΡΟΝΟΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ: ΤΙ ΑΛΛΆΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ

PUBLICATIONS
29 SEP, 2020

Από 1η Ιανουαρίου 2021 ξεκινά η ισχύς της νέας νομοθεσίας η οποία έχει ως στόχο την αποτελεσματική επιθεώρηση για τη σωστή εφαρμογή 30 διαφορετικών νομοθεσιών που αφορούν θέματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

VIEW

Share This Article