ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΌΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ Ή ΆΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΈΝΩΝ - OPINION OF THE CYPRIOT DATA PROTECTION COMMISSIONER

ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΌΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ Ή ΆΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΈΝΩΝ - OPINION OF THE CYPRIOT DATA PROTECTION COMMISSIONER

PUBLICATIONS
16 JUL, 2019

Η Γνώμη παραθέτει προληπτικά μέτρα για μείωση της ανάγκης πρόσβασης στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εργοδοτουμένων.
The opinion cites preventative measures to reduce the need to access employees' emails.

VIEW

Share This Article