ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

COVID-19
02 MAY, 2020

Με την τρέχουσα επιδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο, η επαναδραστηριοποίηση των επιχειρήσεων πρέπει να γίνει σε κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή να μειωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού για τους εργαζόμενους (πρόσωπα στην εργασία, εργοδοτούμενους και αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα) και στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Read Guide


Share This Article

RECENT ARTICLES

About us

George Z. Georgiou & Associates LLC is an award-winning, Cypriot law firm undertaking work in the fields of: Arbitration; Banking & Compliance; Commercial; Corporate & Tax; Data Protection; Employment & Pensions; Intellectual Property & Media; Litigation & International Commercial Litigation; Real Estate & Construction; and all other areas of Cypriot law.

CONTACT US