ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

GENERIC
05 MAR, 2021

Άρθρο αναφορικά με τις εξελίξεις στην Κύπρο και την παρούσα κατάσταση σε σχέση με την αναστολή των διαδικασιών εκποίησης ένεκα της πανδημίας Covid-19.

 

Read Article

 

 


Share This Article

RECENT ARTICLES

About us

George Z. Georgiou & Associates LLC is an award-winning, Cypriot law firm undertaking work in the fields of: Arbitration; Banking & Compliance; Commercial; Corporate & Tax; Data Protection; Employment & Pensions; Intellectual Property & Media; Litigation & International Commercial Litigation; Real Estate & Construction; and all other areas of Cypriot law.

CONTACT US