ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ANNOUNCEMENTS
27 MAR, 2020

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνήσε με την έκδοση Κοινής Ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού στις 23/03/2020, αναφορικά με την εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού αναφορικά με την εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού κατά την διάρκεια της κρίσης που επέφερε  η πανδημία του  Κορονοϊού.


Share This Article

RECENT ARTICLES