Παραταση της τελικης περιοδου εναρμονισης με τον Περι Σωματειων και Ιδρυματων Νομο

15/10/2020

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει νέα παράταση για την εφαρμογή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017. Η παράταση έχει ισχύ μέχρι την Τρίτη 27/10/2020 ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να υποβληθούν από τα Σωματεία, Ιδρύματα και Λέσχες όλες οι αναγκαίες αλλαγές των καταστατικών τους ούτως ώστε να εναρμονιστούν με τη σχετική νομοθεσία. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται αυτόματη η διαγραφή τους από το οικείο μητρώο του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων.

Οι τροποποιήσεις που απαιτεί η νέα Νομοθεσία στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης των οργανώσεων καθώς επίσης και στη δημιουργία ενός εν δυνάμει αξιόπιστου περιβάλλοντος για τις Οργανώσεις.